<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

SBO HET PALET WORDT GROENER

In het voorjaar van 2019 deed Hart op Groen een intensief project met alle 16 groepen van SBO 't Palet uit Grootebroek. 

  • Leerkrachten kregen een teamtrainingsmiddag van Hart op Groen
  • Alle klassen ontvingen een muzikale workshops en daarna kregen de klassen materiaal waarmee zij zelf verder konden
  • De onderbouw werkte aan een verhalend ontwerp en pimpte grote, van resthout gemaakte, bomen met afval, waardoor er prachtige roomdividers ontstonden.
  • De bovenbouw onderzocht energie in de eigen locatie met een speurtocht
  • Alle bovenbouw leerlingen bezochten het afval-lab en gingen aan de slag met proeven, en het recyclen van plastic afval
  • Op de locaties werden alle prullenbakken vervangen en de school stapte over op een ander afvalscheidingssysteem.
De tevreden directeur over dit project:

" ’t Palet wordt groener!

Met die wens en slogan zijn we in mei met 300 leerlingen en het gehele team dit project gestart onder de enthousiaste leiding van Marije van der Stelt van Hart op Groen. Zij heeft de school ook ondersteund bij het vinden van aanvullende financieringsbronnen.

’t Palet is een SBO-school met een brede toelating en verzorgt tevens het onderwijs aan Nieuwkomers in de regio.

Dankzij “Hart op groen” hebben ál deze leerlingen en hun leerkrachten enthousiast en intensief gewerkt aan dit thema met tal van activiteiten en inzet van “hoofd, hart en handen”.

Wat een vondst om muziek en techniek zó in te zetten als didactische hulpmiddelen. Het afval-lab en de muzikanten waren vanaf dag één een enorm succes.

 

Het effect is dat de school nu daadwerkelijk “groener” is. Al het afval wordt gescheiden ingezameld en ingeleverd, vuil rond de school wordt geprikt en het gevoel “iets” te kunnen doen aan dit enorme “grote-mensen-probleem” is vergroot.

Dankzij de zorgvuldige voorbereiding met het team zijn al deze activiteiten duurzaam geborgd in het “hoofd, hart en doen” van ’t Palet."

 

Annemarie de Jong

directeur SBO ’t Palet

juli 2019ShareThis Copy and Paste