<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

KOM IN ACTIE 

Ben je enthousiast over Hart op Groen en het Circus Circulair en ben je nieuwsgierig naar de programma-mogelijkheden? Voor scholen en instellingen zet Hart op Groen twee verschillende programma's in:

Op Weg naar Groen: voor een eerste stap naar het groener/duurzamer maken van de organisatie op een vrolijke, breed gedragen manier.

  • de inzet van een voertuig van het Circus Circulair met daaraan gekoppeld materiaal waarmee je verder kunt in de klas, op de groep, in de bibliotheek.
  • Muzikale workshops voor alle groepen
  • trainingsmiddag voor medewerkers.

Het jaar op Groen: net een stap verder, als de organisatie vanuit een duidelijke visie, duurzaamheid planmatig aan wil pakken en breed wil borgen.  

  • de inzet van een voertuig van het Circus Circulair met daaraan gekoppeld materiaal waarmee je verder kunt in de klas, op de groep, in de bibliotheek.
  • Muzikale workshops voor alle groepen
  • trainingsmiddag voor medewerkers.
  • 4 begeleide intervisie bijeenkomsten waarin we vanuit een samen vastgestelde visie toewerken naar een concrete uitwerking in een plan en daarna samengewerkt wordt in de eerste stappen naar de uitvoering van het plan. We borgen je visie en plan binnen de organisatie

EEN OVERVLOED AAN AANBOD VOOR SCHOLEN

In gesprekken met leerkrachten en directeuren is een terugkerend onderwerp: dat er zoveel aanbod is en dat er zoveel 'moet'. Directeuren geven aan dat ze met regelmaat in één week 5 aanbiedingen krijgen voor interessante projecten waar de school aan mee zou moeten doen. Kiezen is daarmee niet makkelijk, bovendien is het niet altijd in te passen in een vol curriculum. Hart op Groen kan door de ervaring in het onderwijs goed met u kijken naar de inpasbaarheid. Er wordt ingezet op integreren en (duurzaam) versterken. Er is een module uitgewerkt voor de onderbouw, voor de midden/bovenbouw en voor het team waarbij aandacht besteed is aan inpasbaarheid, minimale voorbereidingstijd, maximale impact. Combinaties tussen de modulen zijn goed mogelijk.

BEPERKTE FINANCIËLE MIDDELEN  

Scholen en instellingen maken graag gedegen keuzes die aansluiten op de koers die uit is gezet in het strategisch beleidsplan. Geen hap snap keuzes, maar keuzes, die ook op termijn geborgd kunnen worden in het beleid. Hart op Groen sluit aan op die behoefte vanuit de onderliggende wens om samen echt voor impact te gaan en dat vraagt om een planmatige aanpak met een goede balans tussen 'zelf doen' en 'ontzorgen'. Dat betekent dat Hart op Groen graag ruim van tevoren plant. Hart op Groen biedt ondersteuning om de financiering rond te krijgen via fondsen, gemeentelijke subsidie, bedrijfssponsors of betrokkenen rondom de school of instelling. 

ONDERWIJSVERNIEUWING

Duurzame ontwikkeling sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het onderwijs. Juist omdat het accent op vaardigheden ligt en op leren in een betekenisvolle omgeving met focus op jezelf (en je talenten), met zorg voor je omgeving en zorg voor de wereld. Het biedt kansen leren actueel, betekenisvol, innovatief en sociaal betrokken te maken.

Blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuws updates

ShareThis Copy and Paste