<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

KOM IN ACTIE 

Kantelen naar gezond, groen en eerlijk, vraagt om gedragsverandering. De motivatie voor de gedragsverandering (wil ik het wel echt), de omgeving (helpt en stimuleert de omgeving mij of juist niet), de complexiteit van het nieuwe gedrag (kan ik het wel) en het verlies (wat moet ik er voor loslaten, wat raak ik kwijt) zijn voor een belangrijk deel bepalend voor de kans van slagen en het succes.

We kijken samen naar deze elementen en naar wat er nodig is om struikelblokken op te lossen.

Wil je eens rustig kennismaken en samen in gesprek over de mogelijkheden? Ik denk graag met je mee.
Plan HIER je kennismakingsgesprek!


 


SAMEN OP WEG NAAR GROEN

Gedragsverandering vraagt om geduld. We zetten samen een beweging in gang die niet morgen 'af is', maar die onherroepelijk verandering brengt.Creativiteit en positiviteit, naast het inzetten op het vergroten van kennis en vaardigheden zijn elementen die altijd terugkomen in de aanpak. 

Mijn basisprincipes:
  • Projecten op scholen zijn leerlinggedreven/kindgedreven. 
  • Ik richt me op de eigen kracht van de medewerkers in bedrijven en organisaties.
  • Alles wat we samen doen is GEZOND, GROEN, en EERLIJK. 
  • We werken regiogebonden en kiezen, passend bij wat we inzetten, voor verbinding en borging
  • Projecten of ontwikkeltrajecten krijgen serieus TIJD en AANDACHT.  

MOGELIJKHEDEN VOOR SAMENWERKING:

Bekijk de voorbeeldprojecten!

Hoe onze samenwerking eruit kan zien:
  • Ik maak met jouw school, kinderopvang of museum een educatief ontwerp op maat
  • We ontwikkelen samen een creatief concept/project binnen de organisatie om de beweging stevig in gang te zetten
  • We kiezen voor een organisatiebrede aanpak en gaan daarvoor een langer lopende samenwerking aan

Download whitepaper

Duurzaamheid in het onderwijs

ShareThis Copy and Paste