<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

KOM IN ACTIE 

Ben je enthousiast over Circus Circulair en nieuwsgierig naar de programma-mogelijkheden? Het eerste voertuig dat voor Circus Circulair ontwikkeld is, is het afval-lab. Een caravan die open te klappen is op ieder plein of in de tuin. Een plek waar je kunt onderzoeken, muziek maken, spelen en ontdekken. Met speciale apparatuur waarmee we plastic afval kunnen upcyclen. De caravan is los in te zetten bij bedrijven, scholen en instellingen, maar wordt het liefst betekenisvol ingezet als samenhangend onderdeel van een programma waarmee we samen voor groene impact gaan. In een telefonisch contact worden programma mogelijkheden besproken en matchen we een passend programma bij uw situatie. 

Hart op Groen werkt voor het Afval-lab® samen met PABO Inholland Alkmaar, de Kaasfabriek/het Fablab uit Alkmaar en met diverse muzikanten.  

Download de flyer!

 

EEN OVERVLOED AAN AANBOD VOOR SCHOLEN

In gesprekken met leerkrachten en directeuren is een terugkerend onderwerp: dat er zoveel aanbod is en dat er zoveel 'moet'. Directeuren geven aan dat ze met regelmaat in één week 5 aanbiedingen krijgen voor interessante projecten waar de school aan mee zou moeten doen. Kiezen is daarmee niet makkelijk, bovendien is het niet altijd in te passen in een vol curriculum. Hart op Groen kan door de ervaring in het onderwijs goed met u kijken naar de inpasbaarheid. Er wordt ingezet op integreren en (duurzaam) versterken. Er is een module uitgewerkt voor de onderbouw, voor de midden/bovenbouw en voor het team waarbij aandacht besteed is aan inpasbaarheid, minimale voorbereidingstijd, maximale impact. Combinaties tussen de modulen zijn goed mogelijk.

BEPERKTE FINANCIËLE MIDDELEN  

Scholen en instellingen maken graag gedegen keuzes die aansluiten op de koers die uit is gezet in het strategisch beleidsplan. Geen hap snap keuzes, maar keuzes, die ook op termijn geborgd kunnen worden in het beleid. Hart op Groen sluit aan op die behoefte vanuit de onderliggende wens om samen echt voor impact te gaan en dat vraagt om een planmatige aanpak met een goede balans tussen 'zelf doen' en 'ontzorgen'. Dat betekent dat Hart op Groen graag ruim van te voren plant. Daarnaast plant Hart op Groen regelmatig ook tijd om te zorgen voor voldoende financiele middelen. Hart op Groen is ervaren in het maken van een pasklaar projectplan en in het bieden van ondersteuning om de financiering rond te krijgen via fondsen, gemeentelijke subsidie, bedrijfssponsors of betrokkenen rondom de school of instelling. 

ONDERWIJSVERNIEUWING

Duurzame ontwikkeling sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het onderwijs. Juist omdat het accent op vaardigheden ligt en op leren in een betekenisvolle omgeving met focus op jezelf (en je talenten), met zorg voor je omgeving en zorg voor de wereld. Het biedt kansen leren actueel, betekenisvol, innovatief en sociaal betrokken te maken.

Blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuws updates

ShareThis Copy and Paste