<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

RONDUIT WORDT GROENER

18 basisschoollocaties en 9 Speciaal onderwijs locaties en een gezamenlijke visie op duurzaamheid. Het is een flinke  uitdaging om de missie in het strategisch beleidsplan van Stichting Ronduit uit Alkmaar ook om te zetten in daadwerkelijke plannen en acties.

Ronduit ging die uitdaging aan en werkt met Hart op Groen stap voor stap naar gezamenlijke visie, plannen en acties, maar met voldoende ruimte voor de eigenheid van alle locaties.
We kozen voor de paraplu van de 17 werelddoelen, die ook voor kinderen prachtig zijn uitgewerkt. (https://17doelendiejedeelt.nl).

Een Praatplaat geeft iedere locatie houvast om te onderzoeken welke dingen ze willen oppakken, wat ze al doen en welke ambities er zijn. We gebruikten de praatplaat voor het bestuur, met de kinderen en met leerkrachten en directies. 

Bij Ronduit bouwen we aan een sterk 'gronduit-team' met ambassadeurs vanuit de locaties. Het Gronduit-team ondersteunt de scholen, bouwt kennis en expertise op, deelt, zorgt voor kruisbestuiving.

Schoolpleinvergroening, inkoop, energiehuishouding, educatie en ook kansengelijkheid tussen arm en rijk, blank en zwart, jongens en meisjes. Het komt allemaal aan bod.ShareThis Copy and Paste