<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

HET CIRCUS CIRCULAIR

7 jaar lang ging Hart op Groen langs scholen, gemeentes, BSO's met mobiele circulaire, openklapbare voertuigen: het Circus Circulair.
Hart op Groen ontwikkelde het Afval-lab: een openklapbare, mobiele caravan met speciale apparatuur waarmee plastic afval te recyclen was. Het afval-lab was een groot succes, een graag gezien groene verschijning op vele schoolpleinen.

Bij talloze scholen, evenementen en in opdracht van gemeenten ook op straat werd het afval-lab ingezet. 
Zingend, spelend en onderzoekend leerden kinderen en volwassenen in het afval-lab over afval, als grondstof voor iets nieuws. In opdracht van de gemeente Zaanstad werd het lab ingezet als voorlichtingsplek op straat waar op een vrolijke manier het thema 'afval' met de bewoners besproken werd. Bij scholen zette Hart op Groen het lab in, in combinatie met lessen die in de klas zelf opgestart konder worden.

Naast het Afval-lab ontwikkelde Hart op Groen in 2019 ook de Groentekar. Een mobiel mini-restaurant waar kinderen met verse groenten aan de slag gingen.

Na 7 jaar succesvol inzetten van de karren verkocht Hart op Groen eind 2023 het Afval-lab aan Camping Geversduin die er met ontzettend veel plezier mee verder gaan! De groentekar is nog even in eigen beheer, in afwachting van een mooie volgende bestemming.

Hart op Groen werkte voor het Circus Circulair graag samen met muzikanten die van het bezoek van de caravans van Hart op Groen, een extra feestelijke dag maakten.ShareThis Copy and Paste