<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

GRONDUITDAG VOOR 17 SCHOOLLOCATIES

In een hechte samenwerking met schooldirecteuren, leerkrachten en mensen met een groen bedrijfshart uit de regio organiseerden we de Gronduitdag voor Stichting Ronduit. 17 schoollocaties deden mee. Een interactieve dag voor de leerkrachten van Ronduit waarin duurzaamheid centraal stond. Insteek was om echt samen na te denken over hoe je van duurzaamheid laagdrempelig onderwijs kunt maken.

De dag werd door Hart op Groen georganiseerd. We zorgden voor een fijne kruisbestuiving tussen partners uit de regio en leerkrachten en tussen de schoolocaties onderling. Want onderwijs maken doe je samen.

Bij Ronduit gaan we verder. We hebben een fijn Groenteam opgericht dat binnen de stichting de scholen gaat ondersteunen, dat gaat zorgen voor kennisdeling en voor een stevig groen netwerk.

Ronduit wordt Groener!ShareThis Copy and Paste