<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

EDUCATIEF ONTWERP

Hart op Groen mag regelmatig voor scholen educatief, avontuurlijk onderwijs ontwerpen. Zo maakt Hart op Groen voor scholen uit Sint Pancras een educatief ontwerp waarin een speurtocht naar de lokale biodiversiteit samenkomt met leren over de cultuurhistorie en met bermen zaaien in eigen dorp. 

- We werken samen met lokale bedrijven
- We betrekken de historische vereniging Sint Pancras
- Een lokale imker helpt met het uitwerken van de informatie over de lokale biodiversiteit

Zo wordt onderwijs een avontuurlijke leerreis en wordt de eigen omgeving het klaslokaal van de leerling!ShareThis Copy and Paste