<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

PROGRAMMA MOGELIJKHEDEN 

1. OP WEG NAAR GROEN

Op weg naar Groen is een programma voor scholen en kinderopvangorganisaties die wat stappen hebben gezet richting een duurzame koers, maar die nog niet een breed gedragen plan en visie hebben. Voor als je de eerste stappen samen wilt zetten. Focus ligt op het creëren van draagvlak en het genereren van enthousiasme. We gaan gericht aan de slag met 1 duidelijk thema. Op weg naar Groen zetten we uit binnen over een periode van ongeveer 3 maanden. Compact inzetten in 1 maand is ook mogelijk. 

Inbegrepen:
 • Een trainingsmiddag voor alle medewerkers: gericht op bewustwording, screenen van de huidige situatie en de keuze van een thema.
 • Een startthema met daaraan gekoppeld de inzet van een voertuig van het Circus Circulair met gekoppeld materiaal waarmee je verder kunt in de klas of op de groepen. 
 • We onderzoeken samen of we gelijk met de lancering van het thema ook daadwerkelijke concrete stappen in de school of kinderopvangorganisatie kunnen zetten om op dat thema 'duurzamer' te worden.
 • Muzikale workshops voor alle groepen
 • Eindevaluatie/afsluiting

2. HET SCHOOLJAAR OP GROEN  

Voor scholen die een stap verder willen en die met Hart op Groen echt een duurzame koers willen uitstippelen. Naast dat ze met een thema gericht aan de slag gaan, wordt ook een kopgroep samengesteld. We doorlopen de hele fasering zoals beschreven in de whitepaper in 2 schooljaren. 

Inbegrepen: 

 • Screening van de huidige stand van zaken binnen de organisatie
 • Trainingsmiddag voor medewerkers en een vervolgbijeenkomst.
 • De keuze van twee doelen en 1 startthema dat aansluit op de doelen.
 • We onderzoeken samen of we gelijk met de lancering van het thema ook daadwerkelijke concrete stappen in de school of kinderopvangorganisatie kunnen zetten om op dat thema 'duurzamer' te worden.
 • Gekoppeld aan het startthema de inzet van een voertuig van het Circus Circulair met daaraan gekoppeld materiaal waarmee je verder kunt in de klas of op de groep. 
 • Muzikale workshops voor alle groepen
 • 4 begeleide intervisie bijeenkomsten met de kopgroep waarin we vanuit een samen vastgestelde visie toewerken naar een concrete uitwerking in een plan en daarna samengewerkt wordt in de eerste stappen naar de uitvoering van het plan. We borgen je visie en plan binnen de organisatie.

Download whitepaper

Duurzaamheid in het onderwijs

ShareThis Copy and Paste