<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

WHITEPAPER DUURZAAMHEID IN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Ruim 3 jaar Hart op Groen. Vele scholen en kinderopvangorganisaties verder. Nu is er tijd om mijn opgedane kennis en ervaring met jullie te delen. Deze bijzondere coronatijd de ruimte om mijn opgedane ervaring en expertise te bundelen in een Whitepaper Duurzaamheid in het onderwijs en de kinderopvang.

De meeste energie krijg ik, als ik merk, dat er een beweging is losgekomen in de organisatie die ik ondersteun. Dat de organisatie duurzaamheid zo is gaan omarmen, dat het onderdeel begint te worden van het DNA. Stappen nemen gaat dan steeds makkelijker, want ze voelen logisch en onontkoombaar.

In de whitepaper heb ik de stappen tot een duurzame school of kinderopvangorganisatie uitgewerkt tot een cyclisch proces. Ik heb beschreven welke stappen het mogelijk maken om van de kanteling naar duurzamer een beweging te maken, die breed gedragen en uitgevoerd wordt en die past bij de identiteit van de organisatie. 

Download nu de whitepaper.

ShareThis Copy and Paste