<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

UPDATE WERELDKAS

### Blog: Update Wereldkas – Een Rollercoaster van Emoties en Beslissingen

 

Hallo allemaal,

 

Het is een tijdje stil geweest rondom de ontwikkelingen van de Wereldkas, maar achter de schermen is er veel gebeurd. De afgelopen twee maanden waren allesbehalve rustig – het was een echte rollercoaster. Van inspirerende gesprekken met buurtbewoners, scholen en ondernemers tot een onverwachte kink in de kabel met de gemeente Alkmaar.

 

Op de dag dat we, vanuit alle betrokken partijen, het huurcontract voor het gasfabriekterrein zouden tekenen, kregen we een enorme tegenslag te verwerken. De betreffende ambtenaar deelde met ons dat zij het contract – dat door henzelf was opgesteld – niet ondertekent kon worden. Een andere partij was in beeld gekomen voor de grond, maar wie dat was, kon op dit moment niet gedeeld worden. Het hele traject werd daardoor voor ons vrij plotseling 'on hold' gezet.

 

Deze mededeling voelde als flinke stap terug. Na jaren van plannen maken en schakelen met de gemeente, leek alles op het laatste moment niet te lukken. We hebben bezwaar gemaakt en zijn in nieuwe gesprekken met de gemeente weer onderweg naar oplossingen.

 

Dit moment was voor mij en mijn collega Nanda wel een kantelpunt. Ondanks de tegenslagen blijven we namelijk vastberaden om onze droom te verwezenlijken: een unieke groene, verbindende plek realiseren waar mens en natuur samenkomen en waar we mensen willen inspireren en bewegen om de (eigen) natuur te ontdekken. We zitten vol mooie ideeën en willen die niet opgeven. Daarom hebben we besloten om dubbel te sporen: we blijven ons inzetten voor het terrein bij de gasfabriek én we kijken naar alternatieven.

 

Hoe dat verder kijken gaat?  Het is een uitdagend proces, we zetten mooie stappen. We komen uitdagingen tegen en blijven gemotiveerd en vastbesloten om onze visie werkelijkheid te laten worden.

 

We houden je op de hoogte en danken je nu al dat je dit hebt willen lezen! 

 

Groene groet,

MarijeShareThis Copy and Paste