<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

PITCHEN VOOR GO-NH!

Het is april 2024 en we zijn volop aan de slag om het businessconcept rondom de Wereldkas verder uit te werken. Nanda en ik volgen het GO-NH! traject, een programma van de provincie Noord-Holland om duurzame ondernemers een duw in de rug mee te geven. Op de foto bijna klaar om te pitchen voor de hele groep. Goeie oefening!ShareThis Copy and Paste