<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

LERARENTEKORT OPLOSSEN EN ONDERWIJSVERNIEUWING

Een lerarentekort oplossen EN onderwijsvernieuwing.....kan dat? 5 april draaide Hart op Groen met Part of Now en Stichting Katholieke Scholen Alkmaar (Saks) een testdag met de nieuwe talentencirkel van Saks. Kunnen mensen zonder lesbevoegdheid, maar met passie voor hun vak, voor hun talent, een rol spelen in het oplossen van het lerarentekort zonder dat de kwaliteit van het onderwijs daaronder lijdt, sterker nog.....op een manier dat we het onderwijs vernieuwen en we tegelijkertijd het onderwijs een positieve impuls geven? Bij Part of Now denken we van wel. We draaien proef met een systeem waarin mensen van buiten het onderwijs ingezet worden in klassen, met een buddysysteem van een bevoegd docent. Hart op Groen vulde de eerste testdag in met groot succes!ShareThis Copy and Paste