<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

STICHTING DE GROENE KARAVAAN

Stichting de Groene Karavaan is opgericht om bedrijven, instellingen en scholen bewust te maken van klimaatverandering en hen de mogelijkheden te laten zien van duurzame alternatieven en een circulaire economie. De Stichting doet dat onder andere door de realisatie van een rijdende groene karavaan bestaande uit diverse voertuigen en objecten met daaraan gekoppeld educatief (spel)materiaal.

De Stichting zet het ontwikkelde materiaal in bij bedrijven, bij instellingen en bij scholen. Daarbij werkt de Stichting onder andere samen met Hart op Groen, die voor de uitvoering van de trajecten betrokken is.

Meer weten over deze Stichting:
- statuten
- beleidsplan: 

- financiele verantwoording: Stichting is sinds oktober 2018 actief, beleidsplan is in december 2018 geschreven. Fondsenwerving en subsidiewerving is recent opgestart. Er is nog geen kapitaal.

Bestuursleden

Marije van der Stelt
Eigenaar Hart op Groen

Oprichtster
Fred de Wildt
Schooldirecteur bao 't Baken

Penningmeester
Talitha Schiffer
Cultureel, kunstzinnig ondernemer

Voorzitter
Tariq La Brijn
Junior adviseur luchtkwaliteit, Omgevingsdienst
Secretaris

Meer informatie

Oprichting: 17 oktober 2018
KVK nummer:  72889160
Rekeningnummer:   
ANBI status:  In aanvraag
Emailadres:  info@groenekaravaan.nl

Blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuws updates

ShareThis Copy and Paste